skip to Main Content
Regulamin Zimowej Promocji w Spektrum Meble i Spektrum Wnętrza:
„Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu ”

I. Postanowienia ogólne
1. Promocja Zimowa „Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu ” (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Spektrum Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Westerplatte 64.
2. W promocji mogą brać udział Klienci firmy Spektrum Sp. z o.o.
3. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej www.spektrummeble.pl , www.spektrumwnetrza.pl oraz na profilu na Facebooku Spektrum Meble oraz profilu Facebook Spektrum Wnętrza.

II. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się od 01.11.2018 do 28.02.2019.
2. Spektrum Sp. z o.o. ma prawo przedłużyć czas trwania Promocji lub z przyczyn niezależnych Spektrum Sp. z o.o. odwołać Promocję.

III. Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zawarcie umowy w terminie trwania promocji na wykonanie usługi wykonania mebli lub wykonania usług remontowo-wykończeniowych.
2. Promocją objęte są wszystkie zlecenia, których całkowita wartość zamówienia dotyczącego mebli lub usług remontowo- wykończeniowych musi wynosić minimum 1000zł.
3. W celu otrzymania udziału w Promocji zawarcie umowy musi nastąpić w terminie od 01.11.2018 do 28.02.2019.

IV. Przedmiot i przebieg Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest 100 zł rabatu za każdy pełny wydany 1000 zł.
2. Maksymalny rabat jaki można uzyskać niezależnie od wartości produktu promocyjnego to 500 zł
3. W ramach promocji klient przy zamówieniu mebli kuchennych lub mebli łazienkowych otrzymuje za każde wydane 1000 zł, 100 zł rabatu na zamówienie sprzętu AGD w biurze Organizatora Promocji. Rabat naliczany jest jak w punkcie IV.2
4. W ramach promocji dotyczących usług remontowo – wykończeniowych klient otrzymuje za każdy wydany 1000 zł na usługę rabat o wartości 100 zł na zamówienie mebli pod wymiar wykonanych przez Spektrum Meble (Maksymalny rabat jaki można uzyskać w promocji to 500 zł).
5. Klient dokonujący zamówienia garderoby, szafy wnękowej pod wymiar powyżej 1000 zł otrzymuje w ramach Promocji na lustro jedno całe skrzydło drzwiowe .
6. Uzyskany rabat można wykorzystać w terminie do dnia 30.06.2019.
7. Promocje nie łączą się ze sobą a naliczane rabaty nie sumują się.
8. Naliczony rabat do wykorzystania na sprzęt AGD, wykonanie mebli pod wymiar , lustra gratis nie jest wymienny na formę gotówkową ani na inną formę niż przewidziana w regulaminie Promocji.
9. Wykonany projekt i wizualizacje wnętrza do zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie firmy Spektrum Sp. z o.o.

V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać do Spektrum Sp. z o.o. na piśmie wraz z dokładnym opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem.
2. Przystępując do Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
3. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Spektrum Sp. z o.o. a oraz na stronie internetowej: www.spektrumwnetrza.pl
4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Back To Top